WARUNKI WYNAJMU

Admin/ 8 września, 2017/ Uncategorized

  • Przy wypożyczeniu urządzenia wymagana jest kaucja zwrotna. Kaucja zależna jest od wartości maszyny i długości wypożyczenia. Średnia stawka kaucji przy wynajmie na 1 dobę wynosi ok. 200 zł.
  • Do wynajmu maszyny wymagany jest dowód osobisty i drugi dokument tożsamości.
  • Koszty uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia pokrywane jest przez najemcę.
  • Roboczo/doba rozpoczyna się w momencie wydania maszyny klientowi. Jeśli klient wypożycza urządzenie przykładowo w poniedziałek o godzinie 12:00 na jedną dobę, to zobowiązany jest zwrócić maszynę w następny dzień, czyli wtorek do godziny 12:00. Nie oddanie maszyny o czasie skutkować będzie rozpoczęciem naliczania kolejnej doby wypożyczenia.
  • Jeśli wynajem rozpoczyna się w Piątek, na jedną dobę, klient zobowiązany jest zwrócić maszynę w Sobotę do godziny 13:00, niezależnie od godziny rozpoczęcia wynajmu.
  • Wynajem rozpoczęty w Sobotę, na jedną dobę, liczony jest do następnego Poniedziałku jako jedna doba.
  • Możliwość wynajmu urządzeń na roboczogodziny.
  • Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać wypożyczoną maszynę zgodnie z przeznaczeniem. Nadmierne obciążąnie urządzenia, przeciążanie lub użytkowanie niezgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem skutkować będzie poniesieniem kosztów ewentualnych napraw w celu przywrócenia maszyny do stanu pierwotnego.
  • Urządzenia zasilane paliwem klient otrzymuje zatankowane w zakresie 90-100%. Klient zobowiązany jest zwrócić maszynę w podobnym stanie zatankowania zbiornika paliwa. Za prawidłowość wykonania mieszanki paliwa z olejem zgodnie z zaleceniami odpowiada Najemca. Zaopatrzenie się we właściwy olej do mieszanki leży w gesti Najemcy, na wyraźną prośbę dostęp do oleju zapewnia Wynajmujący.

Wzór umowy wynajmu maszyny do pobrania (PDF)

Share this Post